Komunikat

16.04.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informujemy, iż:

Na co dzień pracujemy za więziennymi murami. Niewidoczni. Wykonujemy swoje codzienne obowiązki służbowe, w związku z którymi #zostań w domu jest niemożliwy do realizacji. Od naszego profesjonalizmu, zaangażowania, a przede wszystkim obecności w miejscu pracy zależy zdrowie i życie skazanych oraz bezpieczeństwo i ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw.

Świąteczny okres za więziennymi murami zwykle różni się od tego na wolności. Już samo wykonywanie kary pozbawienia wolności wiąże się z pewnymi ograniczeniami. W tym roku mimo zwykłych obostrzeń musiały zostać wprowadzone kolejne, nietypowe rozwiązania, po to, by osadzonym zapewnić maksimum bezpieczeństwa w okresie pandemii.

Komunikat

01.04.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informujemy, iż:

W dniu dzisiejszym w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Krakowie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie ppłk Tomasz Wiercioch wręczył rozkazy personalne, na podstawie których zostali powołani na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie – ppłk Maciej Możdżeń, a na stanowisko zastępcy Dyrektora tarnowskiej jednostki – por. Marek Wajda.

Komunikat

23.03.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informujemy, iż:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej