1 września 2022 roku w Zakładzie Karnym w Sztumie zainaugurowano nowy rok szkolny 2022/2023. 273 osadzonych rozpoczęło naukę, z czego 152 skazanych to słuchacze pierwszych semestrów.

Funkcjonariusze Służby Więziennej oraz osadzeni z Zakładu Karnego w Sztumie po raz kolejny zaangażowali się w pomoc dla chorych dzieci.

26 sierpnia 2022 roku ppłk Marian Szałkowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie wziął udział w uroczystym apelu z okazji Święta Lotnictwa Polskiego oraz 70 – lecia lotnictwa wojskowego w Malborku.

19 sierpnia 2022 roku odbyło się seminarium zorganizowane przez Zakład Karny w Sztumie z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom w trakcie realizacji konwoju połączone z treningiem z bronią.

1 sierpnia 2022 roku ppłk Marian Szałkowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie z Oddziałem Zewnętrznym w Malborku złożył wiązanki i oddał hołd bohaterom, ludności cywilnej oraz żołnierzom biorącym udział w Powstaniu Warszawskim. Asysta honorowa funkcjonariuszy Wojska Polskiego uświetniła uroczystość.

W sztumskiej jednostce penitencjarnej trwa program resocjalizacji w zakresie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej odbywających karę pozbawienia wolności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej