W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

W dniu 14 lutego 2022 roku funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie z Oddziałem Zewnętrznym w Malborku obchodzili Święto Służby Więziennej.

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Osadzeni ze sztumskiej jednostki penitencjarnej wzięli udział w dyktandzie zorganizowanym dla skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych w całym kraju

Praca to jeden z najważniejszych środków oddziaływania na osadzonych w procesie resocjalizacji. Osadzeni ze sztumskiej jednostki penitencjarnej pracują w ramach rządowego programu "Praca dla więźniów" w branży przemysłu meblarskiego.

W przedświątecznym okresie funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie włączyli się do akcji „Szlachetna Paczka”

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej