W sobotę 30 września br. w Rzeszowie odbyły się ogólnopolskie uroczystości Święta Wojsk Obrony Terytorialnej z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Ministra Mariusza Błaszczaka. Służbę Więzienną reprezentował gen. Andrzej Leńczuk oraz płk Krzysztof Kulczycki.

Od września br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rzeszowie rozpoczęli kolejny cykl spotkań z uczniami szkół ponadpodstawowych zaplanowanych w roku szkolnym 2023/2024 realizując program związany z edukacją prawną wśród młodzieży.

W dniu 20 września 2023 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rzeszowie uczestniczyli w pielgrzymce do Częstochowy.

- Często zapomina się, jak ważną rolę odgrywa Służba Więzienna w systemie zapewnienia bezpieczeństwa Polkom i Polakom. Praca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości nie miałaby sensu bez pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej – podkreślił Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podczas dzisiejszego (18 września br.) nadania sztandaru Służbie Więziennej w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

W dniu 12 września w Ogrodach Bernardyńskich w Rzeszowie odbyła się msza odpustowa ku czci Najświętszej Maryi Panny Rzeszowskiej

4 września br. w murach pałacu Wodzickich – siedzibie Zespołu Szkół w Tyczynie odbyła się inauguracja roku szkolnego 2023/2024 z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie płk. Krzysztofa Kulczyckiego, Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie mjr. Konrada Łożańskiego oraz I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Stanisława Sekuły.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej