Zakład Karny w Rawiczu już po raz ósmy był organizatorem ogólnopolskiego konkursu „Szpalty za kratą” w którym oceniane są gazetki więzienne.

W Zakładzie Karnym w Rawiczu gościli uczniowie trzeciej klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu – klasy mundurowej - kadeckiej.

16 listopada 2022 r. podczas uroczystej odprawy z udziałem Dyrektora Okręgowego SW, płk. Cezarego Kosacza, 55 funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Rawiczu zostało awansowanych na wyższe stopnie służbowe.

W Zakładzie Karnym w Rawiczu odbyły się ćwiczenia specjalistyczne - „Likwidacja zagrożenia bezpieczeństwa Zakładu Karnego w Rawiczu”.

KOMUNIKAT

27.10.2022

W dniu 28 października 2022 roku, w Zakładzie Karnym w Rawiczu, odbędą się ćwiczenia specjalistyczne - "Likwidacja zagrożenia bezpieczeństwa Zakładu Karnego w Rawiczu".

Dziesięć lat temu odszedł od nas nasz kolega ś. p. Tomasz Mielko, operator Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej funkcjonującej w Zakładzie Karnym w Rawiczu, podległej Dyrektorowi Okręgowemu SW w Poznaniu, który zginął śmiercią tragiczną w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Jak co roku uczciliśmy jego pamięć zapalając symboliczne znicze i biorąc udział w memoriale.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej