Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod nowe pawilony, które powstaną w Zakładzie Karnym w Płocku. To jedna z największych inwestycji Służby Więziennej w kraju.

Oddawanie krwi jest najwspanialszym darem, gestem o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej, darem, który ratuje zdrowie i życie.

Profilaktyka i nietypowa lekcja wychowawcza w jednej z płockich szkół średnich – TEB – Edukacja.

Współpraca pomiędzy Służbą Więzienną a Lasami Państwowymi zyskała w roku 2021 nowy wymiar poprzez podpisanie porozumienia pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej, a Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w Warszawie.

Data 11 listopada to dla płocczan dzień, w którym oddają hołd bohaterom przeszłości walczącym w obronie takich wartości jak: wolność, patriotyzm, tradycja.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej