W dniu 4 czerwca w pińczowskiej jednostce odbyły się obchody Święta Służby Więziennej podczas których zostały wręczone odznaczenia i awanse.

W podziemiach Pałacu Wielopolskich w Pińczowie otwarto wystawę portretów ordynatów oraz makiet Pińczowskich zabytków.

Dyrektor Zakładu Karnego w Pińczowie ppłk Przemysław Hajos uczestniczył w uroczystościach upamiętniających rozstrzelanie harcerzy Szarych Szeregów.

W dniach 26 i 28.06.2023r kadra Zakładu Karnego w Pińczowie wzbogaciła się o ośmiu funkcjonariuszy działu ochrony.

W Domu Ariańskim w Pińczowie zorganizowano wystawę prac malarskich wykonanych przez osadzonych z Zakładu Karnego w Pińczowie pod tytułem „Ponidzie na szkle malowane”.

Zakład Karny w Pińczowie gościł kolejne grupy uczniów w ramach programu prewencji przestępstw "Służbie Prawu”

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej