Odpowiednie zagospodarowanie czasu wolnego dla osadzonych, rozwijanie umiejętności oraz  zainteresowań jako skuteczne narzędzia resocjalizacji

Przygotowanie do zawodu, powrót na rynek pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności to tylko niektóre założenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

komunikat w sprawie zmiany realizacji widzeń

W Zakładzie Karnym w Pińczowie odbywają się kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osadzonych

Wykonywanie twórczości własnej również wpływa na kształtowanie odpowiednich postaw osadzonych

Korzystanie przez osadzonych z zajęć sportowych jest jedną z najbardziej popularnych form ich aktywności

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej