Z inicjatywy Przedstawicieli NSZZ FiPW funkcjonariusze Zakładu Karnego w Pińczowie otrzymali rękawice ochronne

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Pińczowie wydali kolejną partię środków ochrony wspomagając Zakład Karny w Tarnowie w przekazaniu maseczek następnym instytucjom

Codzienny spacer jest prawem przysługującym osadzonym. Jak się odbywa?

Komunikat

26.06.2020

.

Pomimo trwającej od kilku miesięcy pandemii Koronawirusa, funkcjonariusze Służby Więziennej nadal pełnią służbę prowadząc oddziaływania resocjalizacyjne

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej