Zakład Karny w Nowogardzie kwestię pozyskania nowych funkcjonariuszy i pracowników traktuje jako zadanie priorytetowe.

Wiktor Sumiński pseudonim „Kropidło”. Członek ZWZ - AK, a następnie oddziału ROAK w latach 1945-1947, w dawnym powiecie gostynińskim. Uczestniczył w kilkudziesięciu akcjach zbrojnych, wymierzonych w komunistyczny aparat represji.

Tradycją nowogardzkiej jednostki jest zapraszanie wyjątkowych gości uczestniczących w Festiwalu „Lato z Muzami”. W tym roku osadzeni mieli okazję spotkać się z aktorem Wojciechem Solarzem oraz reżyserem Krzysztofem Jankowskim.

Od 1 lipca br. rozpoczął się nabór na studia niestacjonarne i podyplomowe w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

„Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka wciąga, i sprawia, że z radością czeka się na kolejny tydzień, zamiast ponuro liczyć dni”. (Cecelia Ahern)

Aktualnie do pracy kierowanych jest 407 osadzonych odbywających karę w tutejszej jednostce.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej