W dniu 02 czerwca na terenie przyległym do Zakładu Karnego w Medyce odbył się piknik dla rodzin skazanych, który był częścią realizacji programu readaptacji zakresu integracji rodzin „Razem raźniej”.

W dniu 16 maja 2019 r. w Zakładzie Karnym w Medyce odbyło się spotkanie kierownictwa jednostki z kontrahentami zatrudniającymi osadzonych.

W dniu 05 maja, obchodzona była już 27 rocznica działalności grupy AA na terenie naszej jednostki penitencjarnej .

Od 15 lat w Polsce obchodzony jest, ustanowiony przez Sejm RP, Dzień Flagi. W dniu 2  maja na przemyskim Rynku odbyły się uroczyste obchody tego święta, w  których uczestniczył funkcjonariusz Zakładu Karnego w Medyce.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Medyce uczestniczyli w uroczystych obchodach 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Przemyślu oraz w Medyce.

W dniu 5 maja 2019 r. widzenia ze skazanymi będą realizowane w godzinach 7:30 - 13:30. Ostatnie widzenie musi się zakończyć o godzinie 13:30

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej