22 maja obchodzimy Dzień Praw Zwierząt. W fordońskiej jednostce prowadzone są liczne oddziaływania penitencjarne, w tym programy resocjalizacyjne, których zadaniem jest uwrażliwienie skazanych na krzywdę zwierząt, brak pomocy dla nich oraz poszanowanie ich praw.

Dwóch funkcjonariuszy Służby Więziennej okręgu bydgoskiego wzięło udział w akcji zorganizowanej przez Fundację "SPRZYMIERZENI z GROM", żeby zawalczyć o lepsze jutro dla 5-letniego Arka. Funkcjonariusze chwycili wiosła w dłonie i przepłynęli kajakami 144 kilometry z nurtem Wisły w szczytnym celu.

Pomimo luzowania obostrzeń związanych z wirusem COVID-19, stan epidemii nie minął. Dowodem tego fakt, iż w punktach krwiodawstwa i szpitalnych bankach brakuje krwi. Na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy w sprawie dawców rzadkiej grupy krwi 0 Rh+ odpowiedział fordoński funkcjonariusz Służby Więziennej.

8 maja obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, który został zainicjowany w 1985 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Wydarzenie, początkowo skierowane było wyłącznie do bibliotekarzy, z czasem jednak stało się powszechnie obchodzonym świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek, podczas którego organizowane są różnego rodzaju spotkania promujące czytelnictwo.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Kształtowanie świadomości patriotycznej oraz poczucia obywatelskości to jedno z trudniejszych zadań, nie tylko za murami więzienia, ale także wśród całego społeczeństwa. Początek maja to doskonała okazja, aby próbować zaszczepić tę idee wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej