Akcja honorowej zbiórki krwi realizowana po raz kolejny na terenie sieradzkiego zakładu karnego.

Wykład przedstawiciela Muzeum Okręgowego w Sieradzu przeprowadzony w Zakładzie Karnym w Sieradzu w ramach cyklicznych spotkań z historią.

Osadzeni z sieradzkiego zakładu karnego mieli możliwość obejrzenia wystawy zorganizowanej przez sieradzkie muzeum okręgowe z okazji 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

Czytanie książek to nadal jedna z najczęstszych form spędzania czasu wolnego przez osadzonych odbywających wyroki pozbawienia wolności w sieradzkim zakładzie karnym.

Osadzeni z sieradzkiego więzienia, w ramach zajęć kulturalno – oświatowych uczestniczyli w wycieczce do sieradzkiego skansenu.

100 lat funkcjonowania więziennictwa w niepodległej Polsce.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej