Na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich zakończył się kolejny kurs zawodowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020. Dziesięciu osadzonych w dniu 29 maja br. uzyskało uprawnienia operatora wózka widłowego z wymianą butli gazowej.

17 maja br. na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich odbyło się szkolenie psów specjalnych pełniących służbę w jednostkach penitencjarnych okręgu opolskiego oraz w strzeleckiej Policji.

17 maja br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich obchodzony był Dzień Strażaka. W uroczystościach tych uczestniczyła delegacja obu strzeleckich zakładów karnych.

17 maja br. studenci kierunku pedagogika o specjalności: resocjalizacja i profilaktyka społeczna z Uniwersytetu Opolskiego uczestniczyli po raz kolejny w zajęciach praktycznych zorganizowanych na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich.

Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich 14 maja br. odwiedzili studenci wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, działający w Studenckiej Poradni Prawnej „Klinika Prawa”.

Święto 3 Maja

04.05.2019

W obchodach Święta Konstytucji zorganizowanych 3 maja br. przez władze miasta i powiatu strzeleckiego uczestniczyła delegacja reprezentująca obie miejscowe jednostki penitencjarne.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej