101. rocznica odzyskania niepodległości zgromadziła w tym roku bardzo liczną grupę mieszkańców pod Pomnikiem Ofiar Wojen i Przemocy w Strzelcach Opolskich. W lokalnych obchodach uczestniczyli także przedstawiciele obu strzeleckich zakładów karnych.

8 listopada br. udaremniono kolejną próbę przemytu narkotyków na teren Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich.

To tylko część rzeczy, które ujawniono podczas nieudanej próby przemytu na teren Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich. Podczas kontroli pasa ochronnego 30 października br. udaremniono kolejny raz przemyt znacznej ilości środków odurzających i przedmiotów niedozwolonych.

Spotkanie grupy AA

21.10.2019

20 października br. roku w świetlicy centralnej Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich odbył się mityng otwarty z okazji XXV -lecia grupy Anonimowych Alkoholików "Margines".

Blues zza krat

08.10.2019

W tegorocznym XXI Ogólnopolskim Przeglądzie Muzyki Więziennej „Blues zza krat” dwa miejsca na podium zajęły ponownie zespoły muzyczne reprezentujące opolskie jednostki penitencjarne.

Opolscy więziennicy 4 października br. rywalizowali ze sobą podczas Okręgowych Mistrzostw Służby Więziennej w Strzelectwie. Zawody tradycyjnie odbyły się na strzelnicy Farska Kolonia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej