KOMUNIKAT

27.01.2022

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Służa Więzienna to formacja uzbrojona, dlatego jej funkcjonariusze regularnie trenują umiejętności strzeleckie.

Powszechność zatrudnienia więźniów w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu sięga 80 %. Każdego dnia do pracy poza teren jednostki penitencjarnej wychodzi blisko 100 osób pozbawionych wolności, a dzięki programowi, w 2021 roku niemal ćwierć miliona złotych trafiło do wierzycieli osadzonych tytułem spłaty ich zobowiązań finansowych.

Delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu uczestniczyła w uroczystych obchodach 102. rocznicy powrotu Grudziądza do Polski.

10. lutego to rocznica śmierci Elżbiety Zawackiej. Kobiety generał. Jedynej cichociemnej. Kobiety, która została skazana na 10 lat pozbawienia wolności za działalność antykomunistyczną. 10 miesięcy przebywała w grudziądzkim więzieniu.

Resocjalizacja posiada szereg definicji, głównym jej celem jest zmiana osób, które weszły w konflikt z prawem. Zajmuje się tym dział penitencjarny. Jak wygląda jego praca ?

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej