Spotkania z pracownikami IPN, Izb Historycznych, prace porządkowe na cmentarzu ofiar w Jedwabnem, wystawy edukacyjne to niektóre z elementów oddziaływań kierowanych do osadzonych w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko

9 maja funkcjonariusze Zakładu Karnego w Grądach Woniecko włączyli się w obchody Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych

30 kwietnia 2018 r. w ramach podpisanego przez Panią Katarzynę Kuklińską- Prezesa Stowarzyszenia Ja i Ty oraz ppłk Roberta Dąbrowskiego-Dyrektora Zakładu Karnego w Grądach Woniecko ustalono zakres współpracy w procesie budowania szeroko rozumianej świadomości społecznej

Realizacja programu modernizacji w sposób istotny pozwoli funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Grądach Woniecko wykonywać codzienne obowiązki

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Grądach Woniecko dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości złożyli dar krwi

W dniu 10 kwietnia 2018 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Grądach Woniecko, a Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej