W związku ze zmianą ZARZĄDZENIA Nr 48/2019 Dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach z dnia 05 czerwca 2019 roku w sprawie porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Żytkowicach. Zmianie od dnia 01.01.2020 roku ulegnie zapis Rozdziału XI § 18 pkt 3 i będzie brzmiał następująco: Widzenia dla skazanych odbywają się w środy, czwartki i soboty w godzinach 8:00 – 15:00, a w niedzielę i święta w godzinach 08:00 – 16:00 z wyłączeniem...

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas, również - a może zwłaszcza - za murami więzienia. Skazani przygotowują się do tych wyjątkowych chwil dużo wcześniej, wykonują bożonarodzeniowe ozdoby, ślą świąteczne życzenia do przyjaciół i rodziny.

Z dniem 16 grudnia 2019 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniewa Brzostka, powołał kpt. Marcina Lecha na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach.

Sensem życia jest znaleźć swój dar. Celem życia jest oddanie tego daru innym….

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach gościli z wizytą w Przedszkolu Nr 1 w Pionkach

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej