Mroźna i śnieżna zima to trudny okres dla dzikich zwierząt, które mają ograniczony dostęp do pożywienia. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach postanowili pomóc zwierzętom leśnym przetrwać zimę.

Na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej - 8 lutego Służba Więzienna obchodzi swoje święto.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach w dniu 29.01.2021 roku przekazali karmę dla zwierząt do Przytuliska - Eko Pionki.

W Zakładzie Karnym w Żytkowicach w 2020 roku przeprowadzone zostały kursy w związku z realizacją projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja – Rozwój oraz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz…

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej