W Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia w białołęckim areszcie odbyła się msza święta i wspólne kolędowanie.

Podsumowanie POWER

31.12.2019

Potrzeba prowadzenia nauczania skazanych wynika z kilku przesłanek: po pierwsze wielu z nich nie posiada nawet wykształcenia podstawowego, co zamyka im drogę do zdobycia w przyszłości odpowiedniego zawodu. Po drugie zdobycie wykształcenia daje duże szanse na skuteczną readaptację społeczną i po trzecie sama nauka poprzez zapełnienie czasu skazanym zmniejsza dolegliwości kary – D. Widelak

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas nawet za murami więzienia...

„Medale w więzieniach” to zróżnicowany program edukacji artystycznej i patriotycznej, który realizowany był przez Fundację Dom Kultury w koalicji z innymi organizacjami pozarządowymi w dwóch warszawskich więzieniach dla mężczyzn. Fundacja Dom Kultury prowadzi działalność zaangażowaną społecznie, wykorzystując sztukę, kulturę i edukację jako narzędzie przywracające ludzi do społeczeństwa. Włącza artystów, twórców kultury, działaczy społecznych, pedagogów w działania na rzecz środowisk i osób...

Atmosferę świąteczną w siedleckim zakładzie karnym można było wyczuć już na początku grudnia, a co się do tego przyczyniło? Przeczytajcie poniżej.

W dn. 19 grudnia 2019r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Siedlcach odbyły się kolejne zajęcia reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej, przeciwdziałania narkomanii. W szkoleniach uczestniczą osadzeni z Zakładu Karnego w Siedlcach, skazani na karę pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku lub kolizji pod wpływem alkoholu lub narkotyków, których świadectwa są przestrogą dla innych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej