W dniu 1 marca br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie odbyła się uroczystość powołania nowego dyrektora Zakładu Karnego w  Dębicy.

W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie odbyła się uroczystość powołania nowego dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie.

W Rzeszowie odbyły się uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych“. W obchodach uczestniczyła delegacja podkarpackiej Służby Więziennej.

Bezpieczny na drodze- wspólna akcja Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.

Z okazji przypadającego 8 lutego Święta Służby Więziennej, we wszystkich jednostkach penitencjarnych Podkarpacia odbyły się uroczyste apele połączone z wręczeniem nominacji na wyższe stopnie służbowe.

W dniu inauguracji Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw podpisane zostało porozumienie o współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie i Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej