Pomaganie jest proste. Nadszedł czas rozliczeń podatkowych. Możemy przekazać 1% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego i wesprzeć dzieci funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Z dniem 15 stycznia 2021 roku, wygasł stosunek służbowy Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie, płk. Jana Morozowskiego.

Jednostki podległe Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Gdańsku zrealizowały szkolenia zawodowe dla skazanych, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.7 „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

W dobie powszechnej dostępności Internetu i nowych technologii warto czytać Forum Służby Więziennej. To jedyne branżowe pismo Służby Więziennej w którym znajdziemy dużą dozę aktualności, informacji prawnych i ciekawostek z różnych jednostek penitencjarnych.

Początki honorowego Krwiodawstwa sięgają 1958 roku. To wtedy Polski Czerwony Krzyż (PCK) podjął pierwsze działania na rzecz propagowania tej wspaniałej idei. W 1972 roku Polski Czerwony Krzyż doceniając zasługi honorowych dawców krwi ustanowił Dni Honorowego Krwiodawstwa, które niezmiennie obchodzone są w dniach 22 – 26 listopada. Funkcjonariusze Służby Więziennej we wszystkich jednostkach okręgu gdańskiego honorowo oddają krew. #ResortSprawiedliwościPomaga.

Szukasz dobrej, stabilnej pracy? Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej!

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej