W Zakładzie Karnym w Nysie odbyło się spotkanie pomiędzy Dyrektorem jednostki płk. Mirosławem Ligęzą a Prezesem Stowarzyszenia Auxilium „Hospicjum Św.Arnolda Janssena w Nysie dr. n. med Jerzym Miszkiewiczem w związku z przekazaniem dla stowarzyszenia środków ochrony w postaci maseczek wielokrotnego użytku.

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

W ramach drugiej edycji programu readaptacji społecznej "Zamaskowani", podczas którego skazani z Zakładu Karnego w Kluczborku szyją maseczki, Dyrektor jednostki ppłk Kajetan Zbączyniak przekazał 25 czerwca br. na ręce Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku, Ryszarda Okaja, 300 szt. maseczek.

Udzielali pomocy poszkodowanym, ratowali z wypadków, ujmowali sprawców kradzieży w bezpośrednim pościgu, nie dopuścili do oddalenia się sprawcy z miejsca przestępstwa. Podczas służby i w czasie wolnym od służby.

14 tys. plastikowych nakrętek przez dwa miesiące uzbierali funkcjonariusze i skazani w Zakładzie Karnym w Głubczycach. Wszystko po to, aby pomóc małemu Michałowi z Brzeźnicy.

W trakcie epidemii do opolskiego Hospicjum Betania trafiło już ponad 1100 maseczek wykonanych w opolskich więzieniach. Uszyły je w ramach akcji "Resort Sprawiedliwości Pomaga" skazane z Aresztu Śledczego w Opolu i podległego mu Oddziału Zewnętrznego w Turawie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej