Rozmowy w zakresie pozyskanie nowych miejsc pracy dla osadzonych

Dnia 28.08.2018r. na terenie tutejszej jednostki odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie

Kontrola osadzonych zatrudnionych poza terenem jednostki

Dzisiaj (20 lipca br.) miało miejsce spotkanie z Henrykiem Bednarkiem dyrektorem Fabryki Papieru i Tektury ,,Warter".

Bliżej siebie

28.06.2018

Pośród programów readaptacji, które realizowane są w tutejszej jednostce nie mogło zabraknąć formy oddziaływania, która skupia się na kontaktach osadzonych z bliskimi.

Praca penitencjarna

27.06.2018

Praca ze skazanymi w dużej mierze opiera się na angażowaniu ich do różnych tematycznych programów readaptacji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej