Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie, prowadzą zintensyfikowane działania dążące do pozyskania nowych miejsc pracy dla osadzonych. Efektem tych działań jest podpisanie umowy o zatrudnieniu skazanych.

W Areszcie Śledczym w Częstochowie trwa kurs zawodowy dla skazanych pn.„Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”

W kwietniu 2021 r. mjr Marcin Żurek, zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie, odnalazł przypadkowo kserokopię tableau funkcjonariuszy i pracowników Więzienia w Częstochowie z dedykacją Księdzu Stefanowi Jastrzębskiemu – Kapelanowi Więzienia, datowanego na 16 marca 1938 r.

W niedzielę, 1 sierpnia, przedstawiciele częstochowskiego aresztu na czele z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Częstochowie kpt. Michałem Krupą uczestniczyli w obchodach upamiętniających 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

46 osadzonym z częstochowskiego aresztu, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, zaprezentowano wystawę „Rok 1920 na Górnym Śląsku”.

Rozpoczęła się rekrutacja na nowe kierunki studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Można kształcić się na studiach podyplomowych na kierunkach: Ochrona Ludności, Dowodzenie Działaniami Specjalnymi, Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi oraz rozpocząć studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej