Komunikat

02.02.2022

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Słupsku starszy oddziałowy sierż. Maksymilian Szewczuk został dawcą komórek macierzystych

Atmosfera świąt

23.12.2021

Święta Bożego Narodzenia to dla wielu magiczny czas. To prawdopodobnie najbardziej rodzinny czas w roku.

W dniu 16.12.2021 roku odbyło się spotkanie o charakterze prewencyjnym z uczniami szkoły podstawowej nr 5 w Słupsku

„Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś”

W Oddziale Zewnętrznym w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku odbyły się ćwiczenia ochronne pod kryptonimem „Cela 2021”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej