3 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w Stegu Arena Opole Urząd Miasta Opola zorganizował akcję edukacyjno – szkoleniową "Bezpieczne Opole", w której udział wzięli funkcjonariusze Służby Więziennej.

20 i 21 listopada 2018 roku na terenie Oddziału Zewnętrznego w Turawie odbyła się kolejna edycja cieszącego się dużym zainteresowaniem wśród funkcjonariuszy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkanie skierowane było do funkcjonariuszy grup konwojowych okręgu opolskiego.

7 listopada br. z okazji zbliżającej się 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Oddziale Zewnętrznym w Turawie gościli zaproszeni przez administrację jednostki studenci oraz kadra naukowa z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.

8 listopada br. funkcjonariusze należący do Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK OISW w Opolu i AŚ w Opolu, uczcili 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, przystępując do udziału w ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe - "NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA".

W Oddziale Zewnętrznym w Turawie w okresie od 29 października do 7 listopada br. z inicjatywy wychowawcy działu penitencjarnego odbył się program edukacyjny poświęcony nauce udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pt. "Ratuj życie. Skazana – ale nie na śmierć".

W Areszcie Śledczym w Opolu odbyło się szkolenie i ćwiczenie ochronne pod kryptonimem „Żar”. Wzięli w nim udział funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Opolu oraz oddziałów zewnętrznych w Turawie i Opolu. Ćwiczenia zrealizowane zostały przy współpracy z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz Komendą Miejską Policji w Opolu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej