W ramach nieodpłatnego zatrudnienia skazanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, grupa czterech osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie rozpoczęła pracę na rzecz Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie.

Studenci za murami

19.05.2017

14.05.2017 r. w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie gościli studenci Pedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi.

"Odkręć się na Mateusza" to akcja, do której dołączyli funkcjonariusze i skazani z Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie. Zbierając nakrętki wspierają finansowanie rehabilitacji niepełnosprawnego 9 - letniego Mateusza. W ramach akcji systematycznie zbierane są nakrętki, które w pokaźnej ilości przekazano już rodzicom niepełnosprawnego chłopca. Akcja została przyjęta z zainteresowaniem i dużym entuzjazmem. Do udziału w niej dołączyli nie tylko...

7 lutego 2017 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie podpisał porozumienie dotyczące zatrudnienia przez Pocztę Polską skazanych odbywających karę w tutejszej jednostce.

W dniach od 14 do 18 lipca br., dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Bydgoszczy, a Państwowym Muzeum w Oświęcimiu zaprezentowano osadzonym z Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie wystawę upamiętniającą ofiary Holocaustu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej