Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Słońsku kolejny raz mieli okazję korzystać z zajęć kulturalno-oświatowych w formie aktywnego spędzania czasu

Osadzeni uczestniczyli warsztatach w ramach programu resocjalizacyjnego z zakresu profilaktyki uzależnień "Korekta dla osadzonych", podczas którego poruszana była materia alkoholu oraz konsekwencji jego nadużywania

Brukarz z POWER

28.07.2021

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Słońsku trwa aktualnie realizacja szkolenia kursowego podnoszącego kwalifikacje zawodowe osób pozbawionych wolności. W kursie bierze udział dwunastu osadzonych

Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku

#SZCZEPIMY SIĘ

28.07.2021

akcja promocyjna dla osadzonych niezaszczepionych

Powszechnie wiadomo, że sport jest jedną z najbardziej popularnych form aktywności człowieka. Regularne uprawianie sportu pozwala na zachowanie dobrej kondycji fizycznej jak i psychicznej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej