Podtrzymywanie więzi rodzinnych to podstawowe prawo osób pozbawionych wolności. W Oddziale Zewnętrznym w Słońsku nowe technologie cieszą się dużym zainteresowaniem skazanych

Służba Więzienna pod względem wzrostu wynagrodzeń musi być zawsze traktowana tak samo jak inne służby mundurowe. Takie zdecydowane stanowisko Ministra Sprawiedliwości było respektowane od 2015 roku z korzyścią dla blisko 30 tysięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Funkcjonariuszka służby więziennej st. kpr. Izabela Brzychcy pełniąca na co dzień obowiązki pielęgniarki ambulatorium z izbą chorych w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku odznaczona odznaką honorową PCK IV stopnia

Uchwałą Sejmu i Senatu RP rok 2021 ogłoszony został rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego w 120. rocznicę urodzin i 40. rocznicę śmierci

Funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Słońsku aktywnie włączyli się w obchody IX Narodowego Dnia Sportu

Osadzeni w ramach uczestnictwa w programie resocjalizacyjnym sprzyjającym przygotowaniu do readaptacji społecznej w zakresie przeciwdziałania pro-kryminalnym postawom pn „SZANSA” wzięli udział w turnieju siatkówki plażowej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej