Z okazji Święta Niepodległości funkcjonariuszom Aresztu Śledczego w Poznaniu wręczone zostały akty nominacyjne i odznaczenia resortowe: „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Sprzątanie świata

24.09.2019

W dniu 21 września 2019 roku osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu pod nadzorem wychowawcy uczestniczyli w corocznej akcji Sprzątania Świata.

Zgodnie z zasadą indywidualnego podejścia do osadzonego w zakładzie karnym, pobyt w izolacji to czas, który należy jak najlepiej wykorzystać...

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu codziennie kierowani są do pracy.

W Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Poznaniu przeprowadzono praktyczne ćwiczenia ochronne przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

POWER 2018

20.11.2018

W Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu na rok 2018 zakończyła się realizacja projektu pt. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej