Narodowe czytanie

07.09.2018

Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej pod patronatem Pary Prezydenckiej

Pętla w Ozecie

05.09.2018

Pętla to spektakl z zakresu tematyki profilaktyki uzależnień

Skazani Oddziału Zewnętrznego w Piławie Dolnej ponownie odwiedzili dzieci z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Wierzbicach

"Moc bez Przemocy"

15.01.2018

W jednostce realizowany jest program społecznej readaptacji osadzonych skierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W jednostce realizowany jest program readaptacji społecznej osadzonych wykorzystujący elementy arteterapii w procesie oddziaływań resocjalizacyjnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej