" Jeśli ocaliłeś jedno życie jesteś bohaterem, jeśli ocaliłeś tysiące jesteś pielęgniarką" - Stephen King

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

W związku z zagrożeniem epidemicznym wokandy w Zakładzie Karnym w Starem Bornem oraz Oddziale Zewnętrznym w Opatówku odbywają się przy użyciu wideokonferencji.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Służba Więzienna w obliczu pandemii nie pozostaje obojętna i podejmuje wszelkie działania prewencyjne aby przyczynić się w walce z zagrożeniem . Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Opatówku Zakładu Karnego w Starem Bornem w ramach programu readaptacji społecznej skazanych „Radosna twórczość zza krat” skazani szyją maseczki ochronne.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej