Spotkanie edukacyjne z przedstawicielkami Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach.

Jak co roku funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu zaangażowali się w akcję „Szlachetna paczka".

W dniu 23.11.2017 roku funkcjonariusze działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Łupkowie-Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu przeprowadzili w Szkole Podstawowej w Korczynie lekcję wychowawczą .

W ramach prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych kadra penitencjarna z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu zorganizowała wyjście skazanych na wystawę etnograficzną do muzeum w Jaśliskach.

W dniu 10 października b.r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie została przeprowadzona akcja profilaktyczna na temat szkodliwości spożywania alkoholu i kierowania pojazdami pod jego wpływem

W związku z obchodami w dniach 15-17 września br. akcji „Sprzątanie Świata” Zakład Karny w Łupkowie oraz Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu kontynuował prowadzone do tej pory działania na rzecz ochrony środowiska.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej