W dniu 09.07.2023 r. na hali sportowej Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie miała miejsce prelekcja edukacyjna dla osadzonych, związana z obchodami Światowego Dnia Ludności. To coroczne święto, przypadające na dzień 11 lipca, zapoczątkowane w roku 1987, gdy liczba ludności na świecie wzrosła do pięciu miliardów.

Praca osób odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych, jako jedna z najważniejszych form resocjalizacji oraz readaptacji stanowi dla Służby Więziennej sprawę priorytetową.

Kolejny raz funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Koszalinie spotkali się z młodzieżą, celem jest kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych oraz przybliżenie formacji, jaką jest Służba Więzienna.

Por. Wieńczysław Rak został powołany na zastępcę dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie.

Misją SDE jest realizowanie i rozwijanie skutecznego, ekonomicznego, nieizolacyjnego, dyscyplinarno-wolnościowego systemu oddziaływań w celu osiągnięcia celów wykonywania kary pozbawienia wolności, środków karnych i zabezpieczających, poprzez umożliwienie osobie objętej tym systemem funkcjonowania w otwartym środowisku, sprzyjającym inkluzji społecznej.

Praca osób odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych jako jedna z najważniejszych form resocjalizacji oraz readaptacji stanowi dla Służby Więziennej sprawę priorytetową.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej