Dnia 16.08.2018 r. w Oddziale Zewnętrznym odbyło się spotkanie rodzinne ojców pozbawionych wolności ze swoimi dziećmi.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego zorganizowali wyjście grupy osadzonych, którzy brali udział w pracach porządkowych na terenie Muzeum Historii Szczypiorna

Grupa teatralna EPIZOD działająca w Oddziale Zewnętrznym w Kaliszu, w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych, od kilku lat wystawia krótsze i dłuższe przedstawienia teatralne dla społeczności lokalnej

Kpt. Waldemar Zaremba, Dyrektor Aresztu Śledczego, podpisał z Grzegorzem Sapińskim, Prezydentem Miasta Kalisza, dzięki któremu osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu będą mieli możliwość pomagać w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu

Wychowawczyni wspólnie z psycholożką zorganizowały zajęcia w Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnień „KARAN” dla grupy osadzonych, u których rozpoznano uzależnienie od narkotyków lub dopalaczy

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim w ramach programu readaptacyjnego „Artysta” wspomagają kaliskich pielgrzymów

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej