Na terenie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu zorganizowany został kurs zawodowy przygotowujący skazanych do wykonywania zawodu malarz. Kurs realizowany był ze środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i Pomocy Pokrzywdzonym zwanym dalej Funduszem Sprawiedliwości.

Sierpień to nie tylko wakacyjny czas, ale także okres rocznic wydarzeń historycznych, które odcisnęły piętno na historii XX wieku. 1 sierpnia br., mija 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez Niemców Europie.

Służba Więzienna przez cały rok prowadzi rekrutacje na różne stanowiska do jednostek penitencjarnych w całej Polsce. Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu spotkali się w Powiatowym Urzędzie Pracy z osobami zainteresowanymi pracą w formacji.

22 lipca br. w Nadleśnictwie Dąbrowa odbył się Turniej Piłki Siatkowej. Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu rywalizowali z policjantami, leśnikami oraz strażakami.

Programy resocjalizacji w zakresie odbudowywania, podtrzymywania i wzmacniania więzi z rodziną są istotnym ogniwem procesu inkluzji społecznej skazanych. W Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu zakończył się "Warsztat skutecznego ojca".

To już 15 lat, od kiedy w grudziądzkiej jednostce penitencjarnej prowadzone są oddziaływania terapeutyczne dla skazanych mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Minione lata dowiodły, że jest on bardzo potrzebny i stanowi ważny punkt na penitencjarnej mapie resocjalizacji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej