W dniu 07 stycznia 2018r w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie Zakładu Karnego w Dębicy odbyło się spotkanie uczniów klasy maturalnej Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu z funkcjonariuszami Służby Więziennej oraz osadzonymi odbywającymi karę pozbawienia wolności.

Wspólna akcja z tarnobrzeską Policją...

Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy przekazał nieodpłatnie 10 rowerów dla dzieci z Domu Dziecka w Skopaniu.

Zajęcia edukacyjne i kulturalno – oświatowe kształtujące u skazanych postawy obywatelskie i patriotyczne.

11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. To już 100 rocznica...

Biskup Edward Marian Frankowski w towarzystwie swojego Sekretarza oraz ks kapelana Dziekana Józefa Rogowskiego Proboszcza Parafii Chmielów odwiedzili w dniu 26.10.2018r Oddział Zewnętrzny w Chmielowie Zakładu Karnego w Dębicy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej