W dn. 21.11.2022 r. w Areszcie Śledczym w Elblągu odbyła się uroczysta odprawa związana z wręczeniem awansów na wyższe stopnie służbowe.

Służba w szeregach naszej formacji należy do wyjątkowych doświadczeń oraz niesie ze sobą wiele wyzwań.

Elbląska i braniewska Służba Więzienna uczestniczyła w obchodach Święta Niepodległości. W odbywających się 11.11.2022 r. uroczystościach wzięli udział reprezentanci Aresztu Śledczego w Elblągu wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Braniewie.

W dniu 15.11.2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu doszło do spotkania Pana Starosty Macieja Romanowskiego z dyrektorem Aresztu Śledczego w Elblągu płk. Markiem Sokołem.

W dniu 09.11.2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Rady Społeczno-Gospodarczej Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. W spotkaniu wziął udział Dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu, płk Marek Sokół, który otrzymał akt powołania na członka Rady.

W dniu 08.11.2022 r. załoga Aresztu Śledczego w Elblągu wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Braniewie zebrała się aby podziękować mjr. Krzysztofowi Maroszkowi za długoletnią służbę. Dyrektor jednostki, płk Marek Sokół, serdecznie pożegnał odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza. Zaznaczył przy tym, że mjr Krzysztof Maroszek będzie zawsze mile widziany w życiu jednostki penitencjarnej, już jako emerytowany oficer więziennictwa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej