Wypadek, poparzone dzieci, konieczność pomocy i ... akcja Służby Więziennej.

Pracownicy Służby Więziennej realizujący zadnia związane z obsługą Systemu Dozoru Elektronicznego pokonują dziennie kilka tysięcy kilometrów. Patrol terenowy z Zakładu Karnego w Rawiczu po raz kolejny pomógł ofierze wypadku.

Najważniejsze zadania 2019 roku - modernizacja, programy inwestycyjne, program „Praca dla więźniów”, inwestycja w kadrę oraz rozwój SDE - nadal pozostają aktualne. Rok 2020 ma być kolejnym w celu rozwoju i unowocześniania Służby Więziennej.

Od 2 marca br. Centralny Zarząd Służby Więziennej wspólnie z partnerami: Fundacją Dom Kultury, Stowarzyszeniem Bezpieczny Dom i Centrum Łowicka prowadzi akcję charytatywną „Możesz pomóc – zrzutka dla Laury i Michała na dalsze leczenie”.

Z dniem 01 marca 2020 roku Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołał ppłk. Tomasza Wierciocha na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie.

Z dniem 01 marca 2020 roku Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołał ppłk. Arkadiusza Tomczaka na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej