Szereg kampanii edukacyjno-informacyjnych, które Służba Więzienna proponuje społeczeństwu pokazują formację, jako wielowymiarową instytucję, która poza wykonaniem kary pozbawienia wolności jest gotowa również prowadzić działalność edukacyjno-profilaktyczną.

Na łamach Forum przedstawiamy stuletnie dzieje formacji oraz drogę, która prowadziła do stworzenia pierwszej pragmatyki służbowej. Przedstawiamy też program VI Kongresu Penitencjarnego, który będzie poświęcony systemowi penitencjarnemu w stulecie odzyskania niepodległości państwa.

Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej przedstawił Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej gen. Jackowi Kitlińskiemu sprawozdanie z działalności za ubiegły rok.

W Centrach Kształcenia Ustawicznego w zakładach karnych i aresztach śledczych kształci się ponad 3000 słuchaczy. Skazani w więziennych szkołach mogą uczyć się na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, szkole policealnej oraz na kursach zawodowych.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" pozwoliła na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w więziennictwie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej