Kurs Administratorów Systemu Łączności Radiowej Służby Więziennej

W dniu 24 lipca 2023 roku w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się inauguracja szkolenia przygotowującego do zajmowania stanowiska w korpusie chorążych Służby Więziennej.

W dniach 03.07-21.07.2023 roku w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie COSSW w Kulach odbył się kurs przygotowawczy

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Brukseli

Uroczyste zakończenie szkolenia w korpusie chorążych w COSSW w Kulach OZ w Sulejowie

Kadra Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie wzięła udział w corocznym festynie rodzinnym

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej