11 lutego 2020 r. odbył się wyjątkowy koncert gwiazd muzyki poważnej zorganizowany przez Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Wejherowa, który zwieńczył setne obchody zaślubin Polski z morzem. W uroczystości uczestniczył ppłk. Maciej Uchman Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie.

Osadzeni Pracują

30.01.2020

Każdego dnia osadzeni opuszczają cele mieszkalne celem świadczenia pracy. Na szczególną uwagę zasługuje zatrudnienie odpłatne na rzecz kontrahenta zewnętrznego.

Realizacja projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (POWER) w Areszcie Śledczym w Wejherowie w roku 2019 r.

19 grudnia 2019 r. w Areszcie Śledczym w Wejherowie odbyło się spotkanie z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

W ramach polepszania warunków służby wejherowski areszt otrzymał do użytkowania nowy pojazd.

Mikołaje dzieciom

02.12.2019

Funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Wejherowie wzięli udział w charytatywnej zbiórce maskotek i słodyczy

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej