W dniu 8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Dokument ten stał się podstawą do funkcjonowania i dalszego kształtowania polskiego systemu penitencjarnego. Obecnie 8 lutego to dzień, w którym Służba Więzienna obchodzi swoje święto.

29 stycznia 2020 roku mija równo 100 lat od momentu, kiedy Starogard odzyskał wolność i powrócił do Państwa Polskiego.

Resocjalizacja to jeden z elementów misji, której spełnienie stawia sobie za zadanie Służba Więzienna. Funkcjonariusze i pracownicy każdego dnia podejmują się jednego z najtrudniejszych zadań, jakie przed nimi postawiono – zmiany ludzkich osobowości. Organizując zatrudnienie, zapewniając edukację, poddając osadzonych oddziaływaniom kulturalno-oświatowym przygotowują ich do życia „po więzieniu”. Do życia bez przestępstwa.

Święta Bożego Narodzenia to czas spędzany zazwyczaj w gronie rodziny i osób bliskich. Osoby pozbawione wolności szczególnie w tym czasie odczuwają dolegliwość wynikającą z izolacji. Rozumiejąc te zależności, jako kadra penitencjarna staramy się chociaż w jakimś stopniu stworzyć przyjazną atmosferę i klimat świąteczny w miejscu odosobnienia, które znajduje się w zakładzie penitencjarnym.

Mentor w służbie więziennej to przewodnik, doradca, konsultant, wspierający podopiecznego w rozwoju kompetencji zarówno merytorycznych, jak i związanych z rozwojem osobistym.

W dniu 19.11.2019 r. w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gd. odbyła się uroczystość podczas, której dyrektor jednostki ppłk Marek Rzeszótko wręczył funkcjonariuszom tutejszej jednostki awanse na wyższe stopnie służbowe.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej