W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości w dniu 18.11.2022 r. w Areszcie Śledczym w Sosnowcu odbyła się uroczysta odprawa połączona z wręczeniem awansów.

Po raz kolejny w tym roku sosnowiecką jednostkę penitencjarną odwiedzili uczniowie z terenu Zagłębia Dąbrowskiego. Tym razem w areszcie gościli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 19 im. M. Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu.

Rano w Areszcie Śledczym w Sosnowcu ogłoszono alarm. Skazani zachowywali się agresywnie i odmówili opuszczenia pola spacerowego. Chwilę później zaobserwowano pożar w okolicach budynku gospodarczego.

O specyfice pracy w Służbie Więziennej i jej korzyściach, metodach oddziaływań penitencjarnych, kryteriach naboru do służby oraz procesie rekrutacji opowiadali dzisiaj młodzieży z klasy policyjno-prawnej VII Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Sosnowcu.

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Sosnowcu złożył podziękowania i gratulacje w imieniu funkcjonariuszy Służby Więziennej Dyrektorowi SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu z okazji ogólnopolskich obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego.

Funkcjonariusze Służba Więzienna ze względu na specyfikę miejsca pełnienia służby oraz konieczność prawidłowego reagowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia muszą stale podnosić swoje umiejętności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej