Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Ustce Aresztu Śledczego w  Słupsku będą rozbudowywać Sanatorium Uzdrowiskowo– Rehabilitacyjne.

1 sierpnia 2023 roku Miasto Słupsk, w symboliczną godzinę „W” tradycyjnie już zatrzymało się, aby uczcić pamięć o Powstańcach Warszawskich i ich heroicznym zrywie.

Zapoznaj się z aktualnym naborem. Wszelkie informacje dostępne pod numer 059 8483211, 059 8483212 lub e-mail as_slupsk@sw.gov.pl

Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku mjr Krystian Kulicz oraz Prezes zarządu Grzegorz Matyjaszczyk podpisali umowę w zakresie odpłatnego zatrudnienia skazanych w Firmie Euro-Fish.

W dniu 26.06.2023 roku Areszt Śledczy w Słupsku, za zgodą Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie przekazał zbędny sprzęt łączności radiowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Postominie na wniosek jej prezesa.

Areszt Śledczy w Słupsku promował Służbę Więzienną oraz nabór w trakcie pikniku „Powitanie lata z Ekonomikiem”

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej