Opłatek za murem

18.12.2019

Wzorem lat ubiegłych kadra Aresztu Śledczego w Hajnówce zorganizowała osadzonym przebywającym w izolacji więziennej spotkanie świąteczne z ich najbliższymi

Kadra Aresztu Śledczego w Hajnówce ponownie zaprosiła młodzież szkolną wraz z opiekunami, do uczestnictwa w spotkaniu profilaktycznym "Cienka granica"

Kolejna Ogólnopolska Akcja Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych zorganizowana w Areszcie Śledczym w Hajnówce

Funkcjonariusze hajnowskiej jednostki brali udział w szkoleniu strzeleckim z wykorzystaniem jednostek broni, którymi aktualnie dysponuje Służba Więzienna

W dniu 11 listopada b.r. w Hajnówce odbyły się uroczyste obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Hajnowski areszt podczas uroczystości reprezentował dyrektor ppłk Roman Paszko wraz z pocztem sztandarowym

25 października bieżącego roku, w kaplicy tutejszego aresztu, odbyła się uroczysta msza święta, podczas której ksiądz bp Piotr Sawczuk udzielił sakramentu bierzmowania 2 skazanym mężczyznom, odbywającym karę pozbawienia wolności hajnowski areszcie

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej