Praca kuratora sądowego jest ważnym elementem w procesie resocjalizacji, a zwłaszcza w przygotowaniu skazanych do wyjścia na wolność. Areszt Śledczy w Hajnówce od wielu lat współpracuje z Zespołem Kuratorskim Służby Sądowej w Bielsku Podlaskim. Aktualnie pracę kuratora sądowego w naszej jednostce pełni Pani Anna Kuderska, która w tym roku została odznaczona brązową odznaką „za zasługi w pracy penitencjarnej”.

ODPRAWA ROCZNA

18.03.2022

W Areszcie Śledczym w Hajnówce odbyła się w dniu dzisiejszym odprawa roczna z udziałem ppłk Wojciecha Szczudło Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie .

W lutym pożegnaliśmy funkcjonariuszy odchodzących na zaopatrzenie emerytalne. Wraz z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Hajnówce ppłk Romanem Paszko, kolegów żegnała cała kadra penitencjarna.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19 Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce Zarządzeniem z dnia 28.02.2022r., od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2022r.,zarządza co następuje:

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Areszt Śledczy w Hajnówce zorganizował konkurs skierowany do wszystkich osadzonych w tutejszej jednostce pt.: „Świerszcz, chrząszcz i inne powyłamywańce” z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który przypada 21 lutego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej