Dobiegła końca akcja honorowego oddawania krwi pn. Nasza Krew Nasza Ojczyzna.

Funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Gdańsku udaremnił ucieczkę pijanego kierowcy

Komunikat

16.12.2020

Mając na uwadze ogłoszenie i trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania podjętych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego, w tym miasta Gdańska, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) po uzyskaniu...

W okresie przedświątecznym kobiety osadzone w Areszcie Śledczym w Gdańsku wzięły udział w warsztatach aktywności twórczej.

Mając na uwadze ogłoszenie i trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością dostosowania podjętych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19 w związku z wystąpieniem na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku potwierdzonych przypadków zakażenia osadzonych wirusem COVID-19 (SARS-Cov-2):

Mając na uwadze ogłoszenie i trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z koniecznością kontynuowania podjętych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego, w tym miasta Gdańska, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po uzyskaniu...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej