Zaangażowanie Aresztu Śledczego w Gdańsku w pomaganie nie maleje. Dowodem tego jest przyznanie przez Fundację Ronalda McDonalda Aresztowi Śledczemu w Gdańsku godności ambasadora "Czapki od serca".

W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu edukacji prawnej dla młodzieży grupa 31 uczniów Technikum nr 3 w Malborku uczestniczyła w programie edukacyjnym dla młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu edukacji prawnej dla młodzieży funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Gdańsku przeprowadził zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdańsku.

W ramach realizowanych przez Służbę Więzienną programów edukacji prawnej i proobronnej dla młodzieży uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu edukacji prawnej dla młodzieży grupa uczniów Szkoły Branżowej I stopnia Cosinus z Gdańska uczestniczyła w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu edukacji prawnej dla młodzieży grupa 19 uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim uczestniczyła w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej