W gdańskim areszcie trwa program resocjalizacyjny w zakresie kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych ,,Szycie to życie,, – program profilaktyczny służący realizacji celów kary pozbawienia wolności w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania chorób zakaźnych, w tym COVID-19.

Marcin Woźny jest funkcjonariuszem działu ochrony Aresztu Śledczego w Gdańsku. Poza pracą zawodową, od wielu lat realizuje swoje historyczne pasje opisując dzieje rodzinnego miasta Skarszewy.

KOMUNIKAT

15.05.2020

Mając na uwadze ogłoszenie i trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, oraz w związku z koniecznością kontynuowania podjętych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego, w tym miasta Gdańska, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po...

KOMUNIKAT

12.05.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania podjętych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego, w tym miasta Gdańska, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), jak i konieczność...

KOMUNIKAT

30.04.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, oraz w związku z koniecznością kontynuowania podjętych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa pomorskiego, w tym miasta Gdańska, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po uzyskaniu zgody...

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, posiedzenia Sądu Penitencjarnego odbywają się poprzez wideokonferencję.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej