Służba Więzienna jest formacją uzbrojoną, dlatego bardzo ważnym elementem wyszkolenia funkcjonariuszy jest podnoszenie ich umiejętności w zakresie posługiwania się jednostkami broni wykorzystywanymi w toku ich codziennej służby. Celem takiego szkolenia jest odpowiednie przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań z bronią czy stosowania środków przymusu bezpośredniego i doskonalenie umiejętności w tym zakresie.

W dniu 15.09.2019r. odbyła się XX Pielgrzymka Parlamentarzystów i Pracowników Administracji Publicznej Województwa Podlaskiego do Świętej Wody.

Przed trzy dni funkcjonariusze białostockiego aresztu brali udział w treningu bezstrzałowym oraz doskonalili umiejętności związane z użytkowaniem pistoletu Walther P 99.

W dniach 27 – 29.08.2019 r. na terenie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Wymiany Doświadczeń i Metod Szkolenia Psów Specjalnych Kynologii Służbowej.

Kolejna grupa skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w białostockim areszcie nabyła nowych umiejętności.

Wakacje z mundurem

20.08.2019

W niedzielę w dniu 18.08.2019r. na placu przed kościołem pw. Św. Krzyża w Łapach odbył się piknik parafialny "Wakacje z mundurem".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej