Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Szczecinie wzięli udział w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W ramach kolejnej już edycji programu „PROSKENION”, osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Szczecinie, mieli możliwość uczestniczenia w koncercie religijno – profilaktycznym Fundacji „SNAP” – stop narkomanii, alkoholizmowi oraz przemocy.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie ppłk Radosław Jaźwiński osobiście nadzorował stopień zaawansowania prac przy budowie Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie.

Areszt Śledczy w Szczecinie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku strażnik działu ochrony.

Areszt Śledczy w Szczecinie przygotowując skazanych do opuszczenia więzienia rozwija współpracę z Fundacją i Ośrodkiem Pomocy Postpenitencjarnej TULIPAN.

Maturzyście z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie świętowali z nami obchodzony po raz pierwszy Dzień Tradycji Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej