Areszt Śledczy w Szczecinie gospodarzem uroczystości.

Drużyna szczecińskiego aresztu na podium zawodów smoczych łodzi, które odbyły się na basenie Floating Arena.

Zajęcia kulturalno oświatowe kształtujące postawy obywatelskie i patriotyczne.

Zajęcia kulturalno-oświatowe kształtujące postawy obywatelskie i patriotyczne

Brukarze zdobyli kwalifikacje.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej