Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z siedzibą w Koszalinie w 2024 roku nadal będzie świadczyła pomoc osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym.

Wiele osób w Polsce ma do odbycia karę pozbawienia wolności. Nie każdy musi ją wykonać za kratami. Może ją odbyć na wolności, ale ze specjalnym nadajnikiem.

W dniu dzisiejszym Sędzia Sądu Okręgowego Jarosław Giecewicz odwiedził naszą jednostkę penitencjarną.

Grupa osadzonych z naszej jednostki penitencjarnej porządkowała miejsca pamięci i groby na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

W dniach 23 - 26.10.2023 r. dla funkcjonariuszy działu ochrony Aresztu Śledczego w Szczecinie i Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie odbyły się szkolenia strzeleckie na strzelnicy otwartej.

Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych na kierunku kucharz, piekarz i cukiernik wzięli udział w konkursie praktycznym, który został zorganizowany w ramach obchodów europejskiego tygodnia umiejętności zawodowych. Tematem wiodącym tegorocznego konkursu są ciasta, ciasteczka- babki, babeczki

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej