W tym roku odbyła się już czwarta edycja jednego ze sztandarowych programów prowadzonych w katowickim areszcie - „Resocjalizacja poprzez sztukę i rękodzieło". Podsumowaniem programu było spotkanie Pani Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach ppłk Katarzyny Gorzkowskiej z przedstawicielami Fundacji Iskierka oraz przekazanie czapek wykonanych przez osadzone dla dzieci.

Kolejny raz na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach odbyły się zajęcia z cyklu programów: „W SŁUŻBIE PRAWU” oraz  „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”. Tym razem gościliśmy uczniów mundurowego Liceum Ogólnokształcącego z Olkusza.

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach gościmy osoby, które swoją twórczością mogą przyczynić się do kształtowania społecznie pożądanych norm i postaw u osadzonych, a także do rozwoju ich zainteresowań artystycznych. W niedzielę 26 listopada mieliśmy okazję gościć Panią Elżbietę Jankowską - absolwentkę katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, uzdolnioną malarkę oraz grafika komputerowego - kobietę o szerokich horyzontach...

Areszt Śledczy w Katowicach realizuje wiele programów mających na celu readaptację społeczną osadzonych, uczących społecznie pożądanych i pozytywnych postaw, odpowiedzialności obywatelskiej oraz niejednokrotnie ukazujące wzorce osobowe godne naśladowania.

17 listopada w Areszcie Śledczym w Katowicach odbyła się odprawa z okazji Narodowego Święta Niepodległości związana z wręczeniem funkcjonariuszom katowickiej jednostki aktów nadania wyższych stopni służbowych.

13 listopada Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach ppłk Katarzyna Gorzkowska podpisała porozumienie o współpracy z Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych w Jaworznie dr. Jarosławem Bugajskim, reprezentującym Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej