Zakład Karny w Grądach-Woniecko bierze udział w kolejnej akcji charytatywnej

Mimo pandemii, praca w oddziale terapeutycznym dla uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Gębarzewie nadal trwa. Pod maseczkami uczestników zajęć kryją się prawdziwe emocje, które podczas spotkań wspólnoty AA mogą ujrzeć światło dzienne.

W Zakładzie Karnym w Koziegłowach prowadzony jest program resocjalizacji "Bliżej rodziny", w ramach którego osadzeni podejmują się w ostatnim czasie niecodziennych aktywności.

Miniony weekend był weekendem cudów. Tak nazywają organizatorzy ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka” dwa dni, w których wybrane z ich bazy rodziny zostają obdarowane prezentami. Ale nie symbolicznymi prezencikami, które ładnie się prezentują na regale czy półce, ale konkretnymi, bardzo praktycznymi przedmiotami.

Stan wojenny został wprowadzony w Polsce 13 grudnia 1981 roku na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiony – 22 lipca 1983 roku. Służba Więzienna w całym kraju włącza się w obchody upamiętniające tamte wydarzenia, choć tegoroczne wyglądają inaczej niż w ubiegłych latach.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej z dniem 11 grudnia 2020 r. powołał na stanowisko Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ppłk Magdalenę Knapik.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej