Funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Poznaniu w czasie wolnym od służby wspomógł Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Z dniem 6 maja 2020 roku Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołał płk. Jarosława Banasika na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie.

Wychowawca działu terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od narkotyków udaremnił dostarczenie środków odurzających ukrytych w przesyłce pocztowej adresowanej do jednego z więźniów odbywającego terapię w tym oddziale. Substancja o wadze 0,88 grama i  konsystencji proszku była ukryta w dwóch wkładach długopisu. Test wykazał, że był to proszek ecstasy.

Funkcjonariusze warszawskiej jednostki zastanawiając się jak pomóc bohaterskim medykom, pracującym w Szpitalu MSWiA w Warszawie postanowili przeprowadzić koleżeńską zbiórkę pieniędzy za które zamówiono środki ochrony indywidualnej dla personelu Szpitala przy Wołoskiej. W dniu dzisiejszym na ręce Dyrektora CSK MSWiA w Warszawie - prof. nadzw. dr hab. n. med. Waldemara Wierzby, z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu mjr Adam Wiśniewski przekazał zakupione...

Ponad 25 tys. wyprodukowanych maseczek, prawie 90 zaangażowanych osadzonych i niemalże 7 tys. sztuk, które trafiły w ręce tych najbardziej potrzebujących. Wszystko to tylko w kwietniu w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem Resort Sprawiedliwości Pomaga.

Kwota ponad 2500 zł zasili niosący pomoc chorym na  koronawirusa Szpital Wojewódzki w Łomży. Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze przekazał medykom pierwszą transzę zbiórki prowadzonej przez pracowników i funkcjonariuszy podległej mu jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej