KOMUNIKAT

23.12.2021

Zgodnie z §91 pkt 1 Zarządzenia nr 66/2021 oraz §109 pkt 1 Zarządzenia nr 67/2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie Ustalenia Porządków Wewnętrznych w Oddziałach Penitencjarnych I, II i III ustala się następujący harmonogram widzeń w dni wolne od pracy (święta) w 2022 roku:

KOMUNIKAT

17.12.2021

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

KOMUNIKAT

10.12.2021

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

KOMUNIKAT

03.12.2021

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy naszego kolegę i przyjaciela - Pana Marcina Sikorę oraz jego syna. Obaj odeszli od nas 29 listopada 2021 roku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej