Kolejny etap zajęć edukacyjnych podnoszących wiedzę historyczną wśród osadzonych w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

Alpha w więzieniu

01.10.2022

„Jako naśladowcy Chrystusa jesteśmy powołani do okazywania miłosierdzia więźniom. Alpha dowiodła, że jest wspaniałym narzędziem dla Kościoła do głoszenia Ewangelii na całym świecie” - Abp Grzegorz Ryś.

Wrzesień to miesiąc szczególny w pamięci każdego Polaka, to czas obchodów rocznic związanych z wybuchem II Wojny Światowej, 17 września-Agresja ZSRR na Polskę oraz wojny obronnej we wrześniu 1939 r.

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. Józef Piłsudski

Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Sp. z o.o. z Łukawicy to kolejny kontrahent zewnętrzny, który będzie zatrudniał osadzonych z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów".

Promotorzy Lasów Państwowych, a dokładnie z terenu Nadleśnictwa Baligród odwiedzili jednostkę penitencjarną w Uhercach Mineralnych. Kontakt z pracownikami okolicznych Nadleśnictw to stały element współpracy pomiędzy Służbą Więzienną a Lasami Państwowymi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej