“Łączą Nas Drzewa" to hasło tegorocznej akcji w której sadzimy Las Pamięci Jana Pawła II.

Piekarnia-cukiernia “Szelców” Lesko Sp. j. oraz Grzegorz Wątor usługi remontowo budowlane będą nowym miejscem zatrudnienia odpłatnego.

„Ziemia na krawędzi”, to tegoroczne hasło Dnia Ziemi – coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i zwrócenia uwagi na konieczność dbania o otaczającą nas przyrodę.

W hołdzie poległym Żołnierzom Wojska Polskiego w Łubnem koło Baligrodu

Podkarpaccy więziennicy wspólnie z innymi służbami mundurowymi wzięli udział w Drodze Krzyżowej w Zwierzyniu.

W obecności Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie płk. Krzysztofa Kulczyckiego oraz Dyrektora Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych płk. Waldemara Ciszka odbyła się roczna odprawa za 2022 r.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej