10 września słuchacze Radia Rzeszów poznali pierwsze informacje na temat boju, jaki w pobliskiej Bóbrce we wrześniu 1939 roku stoczyli Ułani. Sprawa zyskała rozpęd za sprawą wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych oraz osadzonych.

Na przestrzeni ostatnich lat w skali kraju zauważalny jest wzrost liczby osadzonych, którzy ukończyli 60. rok życia. Na koniec 2018 roku było ich 2934. Dla porównania w 2010 roku grupa ta liczyła 1310 osadzonych. Ów demograficzny trend wymaga od funkcjonariuszy Służby Więziennej dostosowania oddziaływań do potrzeb i możliwości seniorów.

Przez okres wakacji osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności wykonywali pracę remontowe w sanockim Domu Dziecka.

1 września będziemy obchodzić 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej w związku z tym w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych zainaugurowano przedsięwzięcie "Wspólnie dla dziedzictwa pamięci", realizowane w ramach projektu naukowego Edukacja Historyczna w Służbie Resocjalizacji.

W warunkach polskich jednostek penitencjarnych proces resocjalizacyjny ma zindywidualizowany charakter. Czasami nie jest łatwo wzbudzić w skazanym wolę do pracy nad sobą. Dlatego tak ważnym jest, aby w codziennej pracy opierać się na najlepszych przykładach. Często za przykład służy sam wychowawca, który swoją pasją stara się zarazić podopiecznych. Wielu z nich udaje się to doskonale...

Wiosną 2019 roku miała miejsce ogólnopolska premiera fabularyzowanego dokumentu, poświęconego twórcy polskiego i światowego przemysłu naftowego Ignacemu Łukasiewiczowi. Do tej pory film prezentowany był między innymi w Brukseli, Warszawie, Krakowie, Gorlicach czy Jaśle, zaś w ostatnim tygodniu w świetlicy przy Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej