18 października br. w Zakładzie Karnym w Sztumie uczniowie Technikum nr 3 w Malborku dowiedzieli się jak zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej oraz poznali ofertę edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Zakład Karny w Sztumie to jedna z 18 jednostek penitencjarnych w Polsce, przy której funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego. Placówka oświatowa przy Zakładzie Karnym w Sztumie założona została w 1956 roku i od tego czasu czynnie uczestniczy w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

Zakład Karny w Sztumie gościł uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku przybliżając im w ten sposób zadania realizowane przez Służbę Więzienną.

2 września 2022 roku odbyło się seminarium zorganizowane przez Zakład Karny w Sztumie z zakresu podstawowych technik samoobrony dla kobiet wykonujących zadania służbowe w kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

2 września 2022 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie ppłk Marian Szałkowski wziął udział w uroczystościach upamiętniających 83. rocznicę pierwszego transportu więźniów do obozu.

1 września 2022 roku, w 83. rocznicę tych tragicznych wydarzeń, płk Andrzej Gniot - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz ppłk Marian Szałkowski - Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie oddali hołd bohaterom, którzy poświęcili życie w obronie Ojczyzny.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej