Oferta zatrudnienia osób pozbawionych wolności oraz wynajmu nieruchomości znajdujących się na terenie Zakładu Karnego w Sztumie oraz w Oddziale Zewnętrznym w Malborku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie oraz Oddziału Zewnętrznego w Malborku zakończyli dwie akcje przedświąteczne, otwierając serca dla potrzebujących.

13 grudnia br. harcerze i zuchy Związku Harcerstwa Polskiego przekazali na ręce ppłk. Leszka Urbanowicza, zastępcy dyrektora sztumskiej jednostki Betlejemskie Światełko Pokoju.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie i Oddziału Zewnętrznego w Malborku realizowali ostatnie w tym roku szkolenie strzeleckie. Szkolenie z zakresu użycia lub wykorzystania broni jest jednym z priorytetowych elementów kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Sztumie – st. kpr. Michał Warsiński ponownie mistrzem w Pucharze Świata XPC w Siedlcach w wyciskaniu sztangi leżąc.

Funkcjonariusze oraz osadzeni z Zakładu Karnego w Sztumie przyłączyli się do akcji zbierania nakrętek przez Szkolne Koło Wolontariatu Szkoły Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej