Zgodnie z założeniami programu „W SŁUŻBIE PRAWU”, Zakład Karny w Rzeszowie nie zwalania tempa i stara się dotrzeć do jak największej liczby młodzieży z profilaktyką popełniania przestępstw.

Dla grupy rzeszowskich funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Rzeszowie, ubiegły weekend był czasem intensywnego szkolenia, które pomogło w zdobywanie nowych umiejętności mających posłużyć podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa i jego obywateli w razie zagrożenia zewnętrznego.

W dniu 21 listopada 2023 roku w świetlicy Zakładu Karnego w Rzeszowie, odbyła się uroczystość wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe, a także odznaczeń resortowych za służbę penitencjarną, w której wziął udział Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Krzysztof Kulczycki.

W dniu dzisiejszym, w Rzeszowie, odbyły się wojewódzkie obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę, utraconej na 123 lata niepodległości. Służbę Więzienną podczas uroczystości reprezentował Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie mjr Tadeusz Włodyka oraz poczet sztandarowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie.

W ramach ogólnopolskiego programu „W SŁUŻBIE PRAWU”, funkcjonariusze rzeszowskiej jednostki penitencjarnej przeprowadzili w październiku kilka ciekawych spotkań dla uczniów szkół średnich z terenu Rzeszowa. Była to świetna lekcja prawa i prewencji dla młodzieży.

Zakład Karny w Rzeszowie rozpoczął tegoroczny cykl programu „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”. Wspieramy edukację młodzieży szkół ponadpodstawowych związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych, w sposób szczególny realizowaną poprzez prowadzenie szkoleń strzeleckich.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej