Zapraszamy przedsiębiorców do nawiązania współpracy z Zakładem Karnym w Rawiczu w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Dysponujemy pomieszczeniami, zlokalizowanymi na terenie jednostki organizacyjnej, w których możliwe jest zatrudnienie osadzonych, o powierzchni do 1300m², z możliwością ich podziału, posiadającymi instalację centralnego ogrzewania, elektryczną i wodno - kanalizacyjną, z zorganizowanym zapleczem socjalnym i sanitarnym.

Czas przedświąteczny to okres zadumy, refleksji, bardziej uważnego przyglądanie się sobie, swojemu otoczeniu, wrażliwości na krzywdę innych, potrzeby dzielenia się tym, co mamy. Dla kadry penitencjarnej to doskonała okazja do podejmowania działań kształtujących osoby pozbawione wolności.

W ramach prowadzonych w Zakładzie Karnym w Rawiczu oddziaływań resocjalizacyjnych przeprowadzono akcję - „Osadzeni Dzieciom na Boże Narodzenie 2022”.

Studenci Instytutu Pedagogicznego Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu oraz uczniowie klas licealnych – mundurowych z Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce - uczestniczyli w zajęciach na terenie rawickiej jednostki penitencjarnej.

Zakład Karny w Rawiczu z powodzeniem realizuje program resocjalizacji sprzyjający readaptacji społecznej „Tato wracaj”, który wpisuje się w nurt reintegracji rodzin osób pozbawionych wolności.

Zakład Karny w Rawiczu zakończył inwestycję w postaci montażu paneli fotowoltaicznych na jednym z pawilonów mieszkalnych. Uzyskana energia, za przyczyną zamontowanej instalacji o mocy 375 kWp, w zależności od warunków pogodowych, będzie pokrywać częściowe zapotrzebowanie na energię elektryczną jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej